Vraag offerte aan | (+31) 073 303 08 86

The Transfer Factory

The Transfer Factory, gevestigd aan de Kempenlandstraat 13F te Vught, geregistreerd bij de KVK onder nummer: 73557420 en met het BTW nr. NL859576188B01 , respecteert de privacy van alle relaties en draagt er zorg voor dat alle verschafte persoonlijke informatie, vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om verantwoordelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Hieronder laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van The Transfer Factory. U dient zich ervan bewust te zijn dat The Transfer Factory niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

The transfer Factory respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gegevensvastlegging

Als u een bestelling wilt plaatsen hebben we uw gegevens nodig om u aan te maken als relatie;

Hiervoor hebben wij het volgende nodig: Uw Bedrijfsnaam ( kvk nummer) , voor en achternaam contact persoon, emailadres, (Factuuradres) afleveradres, telefoonnummer en betaalgegevens ( iban, btw nummer ).

Wij verzamelen alleen gegevens welke door u aan ons verstrekt zijn om de koopovereenkomst mogelijk te maken.

Mochten wij in de toekomst uw gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden zoals emailmarketing/nieuwsbrieven zullen wij hier ten allen tijde eerst toestemming voor vragen.

Bewaartermijn:

In het algemeen bewaren wij u gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld.

Soms moeten we gegevens echter langer bewaren. Hiervoor hanteren wij dan een bewaartermijn van 7 jaar. Het gaat hierbij om de volgende gevallen:

– Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie

– Betalingsoverzicht/facturen

Gegevens verstrekking aan derden

The Transfer Factory zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen; wij zullen deze alleen ter beschikking stellen aan bedrijven welke ons ondersteunen in het verwerken en bezorgen van uw order.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Uw gegevens zullen ten allen tijde beschermd worden op onze beveiligde servers en vertrouwelijk worden behandeld.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van The Transfer Factory of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten op onze en op andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Uw rechten omtrent uw gegevens:

Wij willen u nog wijzen op uw recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij ontvangen hebben. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of in opdracht van u direct aan andere partijen.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via: 073-3030886 of via info@thetransferfactory.nl

U kunt uw vraag en/of verzoek ook per post sturen via: The Transfer Factory Kempenlandstraat 13F 5262 GK Vught

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw pasfoto, MRZ ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer ( BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hiervoor direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het wijzigen of bijwerken van onze privacyverklaring Het kan voorkomen dat wij onze privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld omdat wij vinden dat de privacyverklaring nóg duidelijker kan, wanneer er een spelfout in staat of indien onze diensten of werkwijzen wijzigen. De laatste versie van onze privacyverklaring kunt u altijd op onze website inzien.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 februari 2019.